Sıkça Sorulan Sorular

1Türkiye'de Çalışmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?
Türkiye'de uzun süreli ikamet etmek veya çalışmak amacıyla gelecek yabancıların Dış temsilciliklerimize başvuruda bulunarak amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir. Çalışma amacı ile vize almak üzere müracaat edenler, çalışma izin yazılarının bir suretini başvuru sırasında ibraz ederler. Yabancıların Türkiye'de ikametlerini sağlayan belge"Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi"dir. (Residence Permit For Foreigners)Emniyet Müdürlüklerindeki Yabancılar Şubesi tarafından tanzim edilen bu belgeyle ilgili olarak .ikamet edilen ilin Emniyet Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alınabilecektir
2Türkiye'de Yerleşmek İsteyenler Ne Yapmalıdır?
Türkiye'ye yerleşmek üzere gelecek yabancıların yurdumuza gelmeden önce 2510 Sayılı İskan Kanun hükümlerine göre işlem görmek üzere Dış Temsilciliğimize başvurarak Türkiye'ye yerleşmek istediklerini belirtip bu amaçla vize talebinde bulunmaları gerekir. - Talep Dış Temsilcilikçe merkeze intikal ettirilir. - Merkezde değerlendirmeye alınır ve sonuç ilgiliye iletilmek üzere Dış Temsilciliğimize bildirilir. - 2510 Sayılı İskan Kanunu dışında yerleşmek üzere vize verilmesi sözkonusu değildir. - Vize muafiyet anlaşmasının sağladığı süreden daha fazla bir süre Türkiye'de kalmak isteyen yabancılar Dış temsilciliklerimizden vize almak zorundadırlar. - Türkiye'de yabancıların ikamet izinlerinin uzatılması Milli Makamların yetkisi dahilindedir.
3Türkiye'de Mülk Edinmek İsteyenler Ne Yapmalıdır?
Anayasamızın 16,2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. maddesine göre yabancı gerçek kişiler (şahıslar) ilke olarak karşılıklılık (mütakabiliyet) şartına uymak koşuluyla Türkiye'de taşınmaz mal edinebilirler. Karşılıklılık şartına göre; Bir yabancı uyruklu kişinin Türkiye'de taşınmaz mal edinebilmesi için bir Türk Vatandaşının da o yabancının ülkesinde taşınmaz mal edinme hakkı bulunmalıdır. Yabancının ülkesindeki Türklerin taşınmaz mal edinmeleri bazı şart ve kısıtlamalara tabi tutulmuşsa, aynı kayıt ve şartlar Türkiye'de o yabancı için uygulanır. - 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35,36; 442 Sayılı Köy Kanununun 87. maddesine göre, yabancılar köy sınırları içinde satınalma yoluyla taşınmaz mal edinemezler. Bu nedenle yabancının satın alacağı taşınmaz malın Belediye hudutları içinde olması gerekir. Ayrıca 2565 Sayılı Kanun gereğince Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri dışında kalan yerlerde taşınmaz mal edinebilmektedirler. Satın alınmak istenilen taşınmaz malın bulunduğu yerdeki Tapu Sicil Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi halinde gerekli işlem yapılmaktadır. - Yabancı uyruklu tüzel kişiler (şirketler) ise, kural olarak Türkiye'de taşınmaz mal edinemezler. Ancak 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunu hükümlerine uyulması kaydıyla kuruluş amaçlarını gerçekleştirecek şekilde taşınmaz mal edinebilirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilebilir.
4Turizm Tesisleri ile İlgili İşlemler, Yatırım ve İşletme Belgeleri Talepleri Nasıl Yapılır?
Bu soru ile ayrıntılı bilgiyi aşağıda belirtilen adreste bulabilirsiniz.
http://www.kultur.gov.tr/portal/turizm_tr.asp?belgeno=44841
5Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri Nelerdir?
Bu soru ile ayrıntılı bilgiyi aşağıda belirtilen adreste bulabilirsiniz.
http://www.kultur.gov.tr/portal/turizm_tr.asp?belgeno=44841