ÇUKTOB Hakkında

 
ÇUKTOB HAKKINDA

ÇUKTOB (Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği);  Çukurova Bölgesindeki  Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki Otel, Motel, Tatil Köyü, Butik Otel, Özel Belgeli, Günübirlik Tesis, Gastronomi Tesisi, Restoran, Bar, Cafe v.b. turistik tesisleri tek bir çatı altında toplayan bir sivil toplum örgütüdür.  ÇUKTOB, turizm sektöründe bölgesel bazda turizmin geliştirilmesi ve üyeler arasındaki işbirliğinin sağlanması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur.

ÇUKTOB; Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki turistik işletmelerin temsilcilerinin, bir çatı altında toplandığı bir örgüt olmayı amaçladı. Bir araya gelerek bulundukları illerin turistik gelişimini ve dolayısıyla ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, en önemli hedef olarak benimsemektedir.

 ÇUKTOB; Ülke turizminin gelişmesi hedefine, üyeleri arasında kurduğu iletişimle, sorunlara eğilerek, konaklama, yeme-içme ve gastronomi yönünde çağdaş normlarda bilinçlenmeyi sağlayarak, üyelerin pazarlarının gelişimine katkı koyarak, ulaşmayı amaçlamıştır. 

ÇUKTOB; Kurumsal niteliği ile kendi bulunduğu bölgesinde ve ulusal bazda, hedeflerini ve amaçlarını, etkin bir tanıtım ve pazarlama stratejileriyle takip ederek uygulayan bir dernek olmayı amaçlayarak kurulmuştur. Çukurova bölgesinin ve ülkemizin tanıtılması için yazılı ve görsel basın ile işbirliği yapmak, her türlü tanıtım mecrasında bölgemizin tanıtımının yapılmasını sağlamaktadır.

Bölgemiz turizmi ve gastronomisinin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla yurt içi ve yurt dışı fuar, workshop, sergi v.b. etkinliklere katılmak, gerekirse festivaller, karnavallar, fuarlar ve yarışmalar düzenlemek veya yapılan etkinliklere destek vermek, bölgemiz lezzetlerinin tanıtımını yapmak, yurt içi ve yurt dışından ünlü turizm yazarlarını ve seyahat acentelerinin temsilcilerini davet etmek, şefleri davet etmek, bölgemiz işletmelerinde çalışanların eğitilmesi için kurslar düzenlemek gibi amaçları olan bir dernektir.

Bölgesel Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği olarak, üyelerimizin sorunları ve çözümleri konusunda, turistik tesislerimizin turizm gereklerine uygun gelişimini sağlamak adına bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak görevlerimiz arasındadır. Turizmle ilgili konularda ve üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda, tüm kurum ve kuruluşlarda ve kişilerle irtibatta koordinasyonu sağlamak, üyelerimizi sektör içinde ve dışında temsil etmek, Üyemiz turistik işletmeler ve yatırımcılar arasında işbirliği sağlayarak tesislerin sorunlarını asgari müştereklerde toplayıp çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde ve gerekirse bakanlıklar düzeyinde takip etmek, ÇUKTOB olarak amacımız ve görevimizdir.  


Derneğimiz, üyeleri ile yakın bir ilişkide bulunmakta ve kamu tarafından konaklama, yeme-içme ve gastronomi sektörünü ilgilendiren mevzuat konusunda genelgeler yayınlayarak, üyelerini bilgilendirmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seyahat Acenteleri, TÜROFED’e bağlı diğer dernekler ve turizmle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla  işbirliği yapan, turizmle ilgili konuları görüşerek  bölgemiz turizminin geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan ÇUKTOB, Türkiye’deki 15 Bölgesel derneği tek çatı altında toplayan ve Turizmin ülke çapında gelişmesi için çaba gösteren TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu)’na bağlı olup, aynı zamanda TÜROFED kurucu üyesidir.